Адрес за фактуриране FAVI.bg

FAVI a.s.
Vodičkova 710/31
Nové Město, 110 00, Praha 1
Чешка Република

krasivdom@favi.bg

БУЛСТАТ: 04857402
ДИН: CZ04857402

Дружество FAVI a.s. регистрирано в търговския регистър на градския съд в Прага, раздел B, номер 28244.

FAVI.bg е търсачка за мебели, комбинираща оферти от различни магазини, но не продава продукти директно. Офисът на фирмата се намира на по-горе посочения адрес, където не е възможно да изберете или да си вземете продукти на място.